Quadrangle:
Island of Lanai OE NW - HI
 
Rank  Peak Name Elevation Rise State
 Lāna'ihale3,395' 3,395'   HI
 Pu'u Kole2,969' 33'   HI
 Pu'uali'i2,837' 65'   HI
 Pu'uale'ale'a2,017' 65'   HI
 Pohoula2,017' 33'   HI
 Makalau1,883' 30'   HI
 Nīniniwai Hill1,820' 65'   HI
 Kānepu'u1,788' 125'   HI
 Hulupu'uniu1,581' 56'   HI
 Ho'opapalani Hill1,568' 43'   HI
 Pu'u Koa1,564' 26'   HI
 Pu'umakani1,555' 63'   HI
 Puvunānāihawai'i1,525' 33'   HI
 Kauiki1,522' 30'   HI
 Pu'umāhanalua1,437' 109'   HI
 'Īliolono1,328' 33'   HI
 Pu'u'ula'ula1,253' 69'   HI
 Wāwaekū1,230' 59'   HI
 Kāhilikalani1,066' 40'   HI
Adjacent Quadrangles:
Kaunakakai OE S Kamalo OE S
Garden of the Gods Island of Lanai OE N
Ha'alelepa'akai
Map of peaks in this quad


Choose a Member to see Progress:
log in to view ascents
Top 50 Quadrangle Peak Counts

Home Index