Parent Lineage
Cookes Peak:  8,408' NM 2,588' Rise
DepthParentElevationProminenceState
Sawyers Peak9,660' 1,494' NM
Hillsboro Peak10,020' 1,304' NM
McKnight Mountain10,165' 2,545' NM
Alegres Mountain10,229' 2,379' NM
Escudilla Mountain10,912' 2,382' AZ
Baldy, Mount11,420' 4,745' AZ
Flat Benchmark12,187' 927' CO
1238012,380' 360' CO
Banded Peak12,778' 1,313' CO
10 Snow Benchmark12,815' 715' CO
11 1288712,887' 1,578' CO
12 Summit Peak13,300' 2,760' CO
13 Rio Grande Pyramid13,821' 1,881' CO
14 Jagged Mountain13,824' 964' CO
15 Sunlight Peak14,059' 399' CO
16 Windom Peak14,087' 2,187' CO
17 Uncompahgre Peak14,309' 4,242' CO
18 Harvard, Mount14,420' 2,360' CO
19 Massive, Mount14,421' 1,961' CO
20 Elbert, Mount14,433' 9,093' CO
21 Whitney, Mount14,494' 10,079' CA
Green = More Prominent Parent

Immediate Children:
#ChildElevationProminenceState
Rattlesnake Ridge7,746' 526' NM
75007,500' 760' NM
Magdalena Peak6,625' 1,946' NM


Home Index