Haleakala National Park List

Name Elevation Prominence Isolation State Counties Quadrangle Image Report
Red Hill10,023' 10,023' 79.62 HIMauiPuu O Kali
Magnetic Peak10,008' 108' 0.19 HIMauiPuu O Kali
Pāka'ao'ao9,900' 122' 0.33 HIMauiPuu O Kali
Kilohana9,540' 40' 1.37 HIMauiKilohana
Haupa'akea Peak9,159' 59' 1.91 HIMauiKilohana
Hanakauhi8,907' 1,567' 5.04 HIMauiKilohana
84328,432' 652' 2.31 HIMauiKilohana
Kalapawili Ridge8,364' 184' 1.42 HIMauiKilohana
Lau'ulu8,260' 80' 2.00 HIMauiKilohana
Haleakala8,201' 61' 0.97 HIMauiKilohana
Kama'oli'i8,180' 240' 1.68 HIMauiKilohana
Pu'uomāui8,133' 433' 2.24 HIMauiKilohana
Pōhakupālaha8,105' 45' 2.56 HIMauiKilohana
Pu'uopele8,100' 40' 0.64 HIMauiKilohana
Kumuiilahi7,980' 80' 0.67 HIMauiKilohana
Kamoaopele7,700' 240' 1.03 HIMauiKilohana
Pu'unaue7,698' 278' 1.17 HIMauiKilohana
Pu'ukumu7,660' 40' 0.64 HIMauiKilohana
Halāli'i7,620' 240' 1.30 HIMauiKilohana
Pu'umāmane7,620' 80' 1.07 HIMauiKilohana
Kalua Awa7,580' 40' 0.86 HIMauiKilohana
Kuiki7,553' 573' 3.26 HIMauiKilohana
Pu'umaile7,500' 240' 0.93 HIMauiKilohana
Pu'unole7,500' 160' 1.13 HIMauiKilohana
Nāmanaokeakua7,420' 120' 1.05 HIMauiKilohana
Pu'ukauaua7,380' 80' 0.73 HIMauiKilohana
Pu'uoili7,305' 125' 3.18 HIMauiKaupo
Honokahua7,220' 40' 0.90 HIMauiKilohana
'Ō'ilipu'u6,900' 254' 1.51 HIMauiKilohana
Pu'unianiau6,849' 109' 4.05 HIMauiMakawao
Lā'ie Pu'u6,780' 40' 1.51 HIMauiKilohana
Kaumakani4,576' 836' 4.46 HIMauiNahiku
Palikea2,224' 164' 2.21 HIMauiNahiku

Back to Haleakala National Park Index