Parent Lineage
Davenport Peak:  5,495' NM 235' Rise
DepthParentElevationProminenceState
56265,626' 446' NM
58925,892' 472' NM
59255,925' 385' NM
63006,300' 440' NM
Crookson Peak6,746' 486' NM
Brushy Mountain7,620' 2,332' NM
1029310,293' 313' NM
Sacaton Mountain10,658' 1,318' NM
Whitewater Baldy10,895' 3,545' NM
10 Escudilla Mountain10,912' 2,382' AZ
11 Baldy, Mount11,420' 4,745' AZ
12 Chicoma Mountain11,561' 4,291' NM
13 Chama Peak12,021' 1,281' CO
14 Banded Peak12,778' 1,313' CO
15 Snow Benchmark12,815' 715' CO
16 1288712,887' 1,578' CO
17 Summit Peak13,300' 2,760' CO
18 Rio Grande Pyramid13,821' 1,881' CO
19 Jagged Mountain13,824' 964' CO
20 Sunlight Peak14,059' 399' CO
21 Windom Peak14,087' 2,187' CO
22 Uncompahgre Peak14,309' 4,242' CO
23 Harvard, Mount14,420' 2,360' CO
24 Massive, Mount14,421' 1,961' CO
25 Elbert, Mount14,433' 9,093' CO
26 Whitney, Mount14,494' 10,079' CA
Green = More Prominent Parent


Home Index