Parent Lineage
McKnight Mountain:  10,165' NM 2,545' Rise
DepthParentElevationProminenceState
Willow Mountain10,785' 685' NM
Whitewater Baldy10,895' 3,545' NM
Escudilla Mountain10,912' 2,382' AZ
Baldy, Mount11,420' 4,745' AZ
Chicoma Mountain11,561' 4,291' NM
Chama Peak12,021' 1,281' CO
Banded Peak12,778' 1,313' CO
Snow Benchmark12,815' 715' CO
1288712,887' 1,578' CO
10 Summit Peak13,300' 2,760' CO
11 Rio Grande Pyramid13,821' 1,881' CO
12 Jagged Mountain13,824' 964' CO
13 Sunlight Peak14,059' 399' CO
14 Windom Peak14,087' 2,187' CO
15 Uncompahgre Peak14,309' 4,242' CO
16 Harvard, Mount14,420' 2,360' CO
17 Massive, Mount14,421' 1,961' CO
18 Elbert, Mount14,433' 9,093' CO
19 Whitney, Mount14,494' 10,079' CA
Green = More Prominent Parent

Immediate Children:
#ChildElevationProminenceState
Hillsboro Peak10,020' 1,304' NM
Reeds Peak10,015' 715' NM
95319,531' 551' NM
90079,007' 507' NM
Victorio Park Mountain8,957' 857' NM
86858,685' 385' NM
81238,123' 303' NM
Hay Mesa8,094' 34' NM
Kelly Mesa7,980' 80' NM
10 77807,780' 280' NM
11 98209,820' 360' NM


Home Index