Wilderness Area Highpoints

Ericksmith2 has completed 20 Wilderness Area Highpoints
Wilderness  Summit Name  Elevation  Prominence  Quadrangle  State 
Sequoia-Kings Canyon Whitney, Mount14,494' 10,079' Mount WhitneyCA
John Muir Whitney, Mount14,494' 10,079' Mount WhitneyCA
Uncompahgre Uncompahgre Peak14,309' 4,242' Uncompahgre PeakCO
Mount Evans Evans, Mount14,264' 2,764' Mount EvansCO
Mount Shasta Shasta, Mount14,162' 9,832' Mount ShastaCA
Mount Sneffels Sneffels, Mount14,150' 3,050' Mount SneffelsCO
La Garita San Luis Peak14,014' 3,114' San Luis PeakCO
Kachina Peaks Humphreys Peak12,633' 6,053' Humphreys PeakAZ
Mount Hood Hood, Mount11,239' 7,699' Mount Hood SouthOR
Sandia Mountain Sandia Mountain Wilderness HP10,620' 0' Sandia CrestNM
Manzano Mountain Manzano Peak10,098' 3,248' Manzano PeakNM
Withington Withington Wilderness HP10,060' 0' Mount WithingtonNM
Chiricahua Chiricahua Peak9,759' 5,149' Chiricahua PeakAZ
Mount Thielsen Thielsen, Mount9,182' 3,362' Mount ThielsenOR
Bandelier Bandelier Wilderness HP8,740' 0' BlandNM
Dome Dome Wilderness HP8,330' 220' FrijolesNM
Ojito Ojito Wilderness HP6,270' 240' Ojito SpringNM
Mount Nutt Nutt Benchmark5,216' 1,786' Mount NuttAZ
Warm Springs Black Mesa4,380' 600' Mount NuttAZ
Havasu Powell Peak2,349' 929' TopockAZ

Wilderness Area Highpoints Member Index