Quadrangle:
Soza Canyon - AZ
 
Rank  Peak Name Elevation Rise State
 49804,980' 360'   AZ
 White Ridge4,745' 365'   AZ
 Banco Ridge4,060' 240'   AZ
 Mineta Ridge3,860' 280'   AZ
Adjacent Quadrangles:
Buehman Canyon Redington Cherry Spring Peak
Piety Hill Soza Mesa
Mica Mountain Happy Valley Wildhorse Mountain
Map of peaks in this quad


Choose a Member to see Progress:
log in to view ascents
Top 50 Quadrangle Peak Counts

Home Index