Keweenaw County MI

Name # Ranked Peaks Max Peak Elevation Min Peak Elevation Avg Elevation Std Dev Elevation Max Rise Avg Rise Std Dev Rise Max Isolation Avg Isolation Std Dev Isolation
Keweenaw15 1,550' 1,150' 1,359' 127' 920' 465' 171' 36.37 9.11 10.35 

Click for Map of all Keweenaw County Summits

Click for Keweenaw County Summits List

Home Index